Plaats vervangende trots

Voortgezet onderwijs voor iedereen in Dronten | Dronten geeft je de ruimte

Soms ben je trots op prestaties van anderen. Regelmatig ben ik dat op die van mijn kinderen. Deze week had ik dat gevoel ook. Uit de examenuitslagen van het Almere College op het  Perron bleek het gepersonaliseerd onderwijs een groot succes.

Ik ben al enige tijd lid van de Raad van Toezicht bij het Almere College. Zo’n 5 jaar geleden hebben we gesproken over het idee om op het Perron het gepersonaliseerd onderwijs in te voeren. Deze methode geeft leerlingen de kans om zich extra te ontwikkelen in vakken waar zij sterk in zijn. Individuele coaching van de leerlingen is daarbij een belangrijk instrument.

Het idee dat leerlingen de kans krijgen hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen werd breed gedragen. Leerlingen, die in vakken meer kunnen dan de vaste examenstof, moeten de kans krijgen om dat ook te tonen.  De belofte dat leerlingen  meer in hun eigen kracht komen te staan en zich meer kunnen ontplooien, juichten we toe.

Er waren best twijfels. De school had goede resultaten en de onderwijsinspectie was altijd positief geweest. Werd dat niet op het spel gezet? De gedrevenheid en passie van de schoolleiding en het commitment  van het docententeam gaven de doorslag.

Voor de meeste mensen is het diploma het uiteindelijke doel. Ook wij vonden het spannend of het slagingspercentage gelijk bleef aan het goede niveau dat het Perron al jaren heeft. Regelmatig stelden we vragen. Vooral over hoe de bewaking van de kwaliteit was georganiseerd en de voortgang bij de leerlingen werd getoetst. Corona maakte het nog spannender. De individuele coaching werd lastiger. De tussentijdse toetsen waren geruststellend.

Geweldig resultaat

Pas bij het eindexamen wordt de definitieve balans opgemaakt. Deze week werden de examenresultaten van de eerste lichting leerlingen bekend. Honderd procent van de leerlingen geslaagd. Dat is erg  goed maar niet uitzonderlijk. Geweldig is dat 67 % van de leerlingen in één of meer vakken op een hoger niveau examen heeft gedaan dan in het traditionele systeem.

De leerlingen mogen trots zijn. Zij hebben de kans gegrepen om te laten zien wat zij in hun mars hebben.

De schoolleiding en het docententeam mogen naast hun schoenen lopen.  Hun inzet en aanpassing aan de nieuwe vorm van leerlingbegeleiding is succesvol en ongetwijfeld een stimulans voor de toekomst. Mijn trots is plaatsvervangend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *