Andere  bril, andere conclusie

Reductie van de methaanemissie door rundvee staat hoog op de onderzoeksagenda van de melkveehouderij. Dit jaar starten DSM, Agrifirm en FrieslandCampina praktijkevaluatie van het additief Bovaer®. De actieve rol van de zuivel bij het gebruik van veevoederadditieven is een paradigma shift.

Tijdens de klimaatconferentie in Glasgow in 2021 is afgesproken dat de door mensen veroorzaakte methaanemissie in 2030 met 30 % moet zijn afgenomen. In Nederland wordt ongeveer 70 % van de methaanemissie veroorzaakt door de veehouderij en vooral melkvee.

DSM ontwikkelde een veevoederadditief, Bovaer® dat de methaanemissie van melkvee tot ca 30 % verlaagd. De EU heeft dit product toegelaten als middel om de methaanemissie te verlagen.  Daarmee kan de melkveehouderij in één klap het beoogde doel voor 2030 realiseren.

De interesse van FrieslandCampina is logisch. Het bedrijf heeft duurzaamheid en dus ook vermindering van de carbon footprint hoog in het vaandel staan. Bovendien wordt aan de Glasgow doelstelling voldaan zonder dat inkrimping van de veestapel nodig is.

Toch is het opmerkelijk. De zuivel was in het verleden tegen het gebruik van productie bevorderende additieven in melkveevoer. Zuivel moest zuiver blijven. Het gebruik van additieven was potentieel negatief voor het imago van dit natuurproduct. Een opvatting die uit het collectieve geheugen  is gewist.

Als gevolg van deze opvatting  mocht in de 80’er jaren Monensin niet worden gebruikt in melkveevoeders. Wel in voeders voor vleesvee. Ondanks het feit dat het melkproductie verhoogt, preventief werkt tegen slepende melkziekte en daarnaast de methaanemissie met 7-9 % verlaagt. Het methaan verlagende effect speelde in die tijd geen rol.

Omdat Monensin als groeibevorderaar was geregistreerd, werd het in 2006 verboden in vleesvee. Er ligt voldoende onderzoek dat een methaan verlagende claim van Monensin ondersteunt. Als methaanverminderaar kan het een tweede leven krijgen. De zuivel lijkt daar niet meer op tegen te zijn.

De andere blik op voederadditieven biedt kansen. Waar ze eerst als bedreigend voor het imago van de zuivel werden beschouwd , dragen ze nu bij aan de verbetering daarvan.

Eerder geplaatst in de Molenaar juni 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *